• Login
  • 0
    Cart
อินทรีดำ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท3 สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด
อินทรีดำ…ด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบ ปูนเม็ดโดยเฉพาะทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีดำ มีองค์ประกอบเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดที่สูงได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ คอนกรีตอัดแรง
สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
• สามารติดลวดได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีดำ
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 อินทรีดำ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 3 เหมาะสำหรับ
งานผลิตคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด อาทิ เสาเข็ม คาน แผ่นพื้น คอนกรีตอัดแรง ที่ต้องการกำลังอัดสูงในระยะแรก สามารถถอดแบบได้Œรวดเร็ว รวมถึงงานก่อสร้Œาง
อาคารขนาดใหญ่ สะพาน ถนน และงานก่อสร้างใต้น้ำ ที่ต้องการกำลังอัดสูงในเวลาจำกัด
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการทำงาน
  • ผสมปูนอินทรีดำกับทรายหยาบ, หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วน ที่ออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญงาน
  • บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงยินดีให้Œการบริการทางเทคนิค
ขนาดบรรจุ
  • ปูนผง
ข้อมูลทางเทคนิค