• Login
  • 0
    Cart
ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง
การไหลตัวดีเยี่ยม ไม่เยิ้ม ไม่หดตัว
สำหรับงานเกร้าท์ ซ่อมรูโพรงช่องว่างในงานคอนกรีต งานเทฐานเครื่องจักร เสาคอนกรีต เสาเหล็ก สะพาน งานฝังหรือยึดเหล็กเส้น งานประกอบผนังหล่อสำเร็จ งานรอยต่อโครงสร้าง
ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง700 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีต  งานรอยต่อโครงสร้าง เกร้าท์ฐานเครื่องจักร
ลักษณะการใช้งาน
อินทรีมอร์ตาร์ 72 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ใช้สำหรับงานเกร้าท์ ซ่อมรูโพรงช่องว่างในงานคอนกรีต งานเทฐานเครื่องจักร เสาคอนกรีต เสาเหล็ก สะพาน งานฝังหรือยึดเหล็กเส้น งานประกอบผนังหล่อสำเร็จ งานรอยต่อโครงสร้าง สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 100 มิลลิเมตร
คุณสมบัติ
รายละเอียด ค่า
สัดส่วนน้ำต่อปริมาณปูนเกร้าท์
สภาวะแบบข้น (Plastic) 2.75-3.00 ลิตร/ถุง
สภาวะแบบเหลว (Fluid) 3.75-4.00 ลิตร/ถุง
ปริมาณบรรจุ
25 กก.
ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำ 292.5 ลิตร
ประมาณ 78 ถุง
ความหนาแน่นผง
ประมาณ 1.50 กก./ลิตร
ความหนาแน่นเปียก (ผสมน้ำ 15%)
ประมาณ 2.24 กก./ลิตร
ระยะเวลากองเก็บ
ให้กองเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและในสภาพแวดล้อมที่แห้งไม่เปียกชื้นหรือโดนละอองน้ำ (Plastic) 12 เดือน