• Login
  • 0
    Cart
รายละเอียด

รายละเอียด

อินทรีแดง
สำหรับงานก่อ ฉาบลื่น เรียบง่ายกว่า
อินทรีแดง…เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในงานก่อ ฉาบ เท ปูนอินทรีแดงได้พัฒนาปรับปรับสูตรใหม่ โดยใส่สารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยให้เนื้อปูนมีอนุภาคละเอียดมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง
อีกทั้งยังพัฒนาเม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น งานฉาบ งานก่อ
และงานเท จึงมีคุณสมบัติดังนี้
• ทำงานง่ายเนื้อปูนนุ่ม เบามือ
• ทำงานง่ายปูนลื่น ไม่ติดเกรียง
• ทำงานง่ายเนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะอิฐหรือผนังได้ดี
• ลดโอกาศผนังแตกร้าว
• ได้ประสิทธิภาพทำงานที่มากขึ้น
• งานก่อ งานเท มีความแข็งแรง ทนทางยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์ คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่ มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนา เม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น ทำให้การขึ้นงานฉาบง่าย ง่านก่อและงานเทแข็งแรง ทนทาน ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า
ฝาระบายน้ำ เป็นต้น
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิ และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง และปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมด ภายใน 1-2 วัน
ขนาดบรรจุ
  • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม
ข้อมูลทางเทคนิค