• Login
  • 0
    Cart
พฤษภาคม 3, 2022

เลิศวสิน ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างบ้านซ่อมรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ 2565 จำนวนเงิน 55,618 บาท

พฤษภาคม 3, 2020

บ.เลิศวสิน(2002)จำกัด บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย โควิด-19 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง

วันที่ 2 พ.ค. 2563 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บ.เลิศวสิน […]

พฤษภาคม 3, 2020

เลิศวสิน ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างแนวกันไฟ และฝายชลอน้ำให้ชาวบ้านห้วย​มะ​ซาง​ ต.วาวี​ อ.แม่สรวย​ จ.เชียงราย ใช้ในภาระกิจดับไฟป่า

28 เมษายน 2563 เลิศวสิน ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างแนวกันไ […]

กันยายน 10, 2019

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2562

สุขประเสริฐ เกิดดิถี ทวีลาภ สุขภาพแข็งแรง แกร่งสดใส สิ่ […]

สิงหาคม 18, 2019

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2562

สุขประเสริฐ เกิดดิถี ทวีลาภ สุขภาพแข็งแรง แกร่งสดใส สิ่ […]

กรกฎาคม 14, 2019

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2562

สุขประเสริฐ เกิดดิถี ทวีลาภ สุขภาพแข็งแรง แกร่งสดใส สิ่ […]

มิถุนายน 15, 2019

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม 2562

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องใ […]

พฤษภาคม 28, 2019

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน 2562

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องใ […]

เมษายน 6, 2019

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด ส่งความสุขแด่ลูกค้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม 2562

สุขประเสริฐ เกิดดิถี ทวีลาภ สุขภาพแข็งแรง แกร่งสดใส สิ่ […]