ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด

  • Sales & Marketing จำนวน 1 อัตรา  (ด่วนมาก!!!)

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

– มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงาน ได้เป็นอย่างดี

– หากมีประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด วัสดุก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ช่างซ่อมบำรุงหอพัก จำนวน 2 อัตรา  (ด่วนมาก!!!)

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

– มีทักษะในงานซ่อม

– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  • โฟร์แมน (ประจำไซด์งาน) จำนวน 1 อัตรา

 – เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

– มีใจรักงานภาคสนาม

– สามารถประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • กรรมกรลำเลียงสินค้า จำนวน 4 อัตรา

 – เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัดสัญชาติ

– กรณีต่างด้าว (ต้องมีเอกสารครบ ได้แก่ Passport , ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ)

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

สวัสดิการ ค่าแรง 348 บาท/วัน (อัตรานี้มีสิทธิได้เพิ่มอีกจากค่าเที่ยวที่เพิ่มขึ้น)

                  – ค่าเบี้ยขยัน 500บาท/เดือน (ต้องมาทำงานทุกวันตามที่บริษัทเปิดทำการ)

                  – ที่พักฟรี

                  – กรณีที่ไม่ได้ใช้ที่พักตามที่บริษัทจัดหาให้จะได้ค่าแรงเพิ่ม

                  – ชุดฟอร์มพนักงาน

                  – หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวนหลายอัตรา

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สัญชาติไทย

มีประสบการณ์จะไรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด

หรือติดต่อ 081-9934366 หรือส่งประวัติมาได้ที่ hr@lertwasin.com