ตุลาคม 8, 2016

คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เป็นสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น

คุณวรรณา   เลิศเกียรติดำรงค์    กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เป็นสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น ในวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา  จ.เชียงใหม่

mg-2 mg-3 mg-4 _mg_001111

ไม่มีหมวดหมู่