• Login
  • 0
    Cart
พฤษภาคม 3, 2020

บ.เลิศวสิน(2002)จำกัด บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย โควิด-19 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง

วันที่ 2 พ.ค. 2563 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บ.เลิศวสิน(2002)จำกัด ร่วมกับ ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย โควิด-19 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง ขอเป็นกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมทุกท่าน

กิจกรรมเพื่อสังคม